Културно историческо наследство унибит

Публикувано на: 18.06.2019

Стипендии летен семестър г. Информационна сигурност ИС Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на съвременните технологии за информационна сигурност. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, за нейните политически, икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, както и за съвременния тероризъм и борбата с него.

Доктор Важна информация. Книгата ще бъде представена от акад. Книгата ще бъде представена от акад. Покана На 30 октомври г. Уважаеми колеги, драги студенти, поради непредвидими обстоятелства публичната лекция на акад. Публична лекция на проф. Вътрешно сътрудничество Обща информация.

Органи на управление Ректор Заместник-ректори Помощник-ректор Декани Заместник-декани Ръководители на катедри Директор на департамент Директори на институти Общо събрание Контролен съвет Академичен съвет Ректорски съвет Факултетни съвети Студентски съвет!

Дни на нематериалното културно наследство пред Столична библиотека, април - пл. Бакалавър Важна информация Специалности Седмична програма Учебни планове. Магистър Редовно и задочно обучение Дистанционно обучение.

Електронна пощ Полезни връзки Нормативни документи Профил на купувача. Вход свободен See More, културно историческо наследство унибит.

Завършилите успешно могат да се реализират във всички видове и типове библиотеки и в техните структурни звена: комплектуване, каталогизация, обслужване — традиционно библиотечно и справочно-информационно; в документалните отдели на редакции на издателства и на периодични издания, а също и в документалните отдели на националните и други медии радио и телевизия , в подобни структурни звена на фирми в книготърговията; в информационни служби на министерства, комитети, фондации и др.

Breadcrumb

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в България те могат да се реализират и като документалисти, експерти по икономическа и техническа информация. Стипендии летен семестър г. Темите на докладите и научните съобщения не са ограничени, но могат да бъдат свързани със следната проблематика:. Вижте повече. В международен план науката за културно-историческото наследство Cultural Heritage Studies е научно поле на интензивни изследвания, което интегрира елементи от различни клонове на научното познание: хуманитарни, социални, технически и информационни.

Реализация на тяхната специалност е при осъществяване и обезпечаване на комуникационно-информационни стратегии и политики, при подобряването или развиването на концепции, теории и практически методи, прилагане на знания в сфери като: комуникационно и информационно осигуряване и организация на бизнеса, политика, икономика, религия, социално подпомагане, култура, изкуство, спорт и развлечения.

Бакалавър Важна информация Специалности Седмична програма Учебни планове. Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на библиотечния и информационния мениджмънт. Културно историческо наследство унибит ОКС Бакалавър - редовно, читалища. Бакалавър Важна информация Специалности Седмична програма Учебни планове. Специален акцент е поставен върху придобиването на практически умения за работа в профилирани културни институции - би.

Забравена парола

Темите на докладите и научните съобщения не са ограничени, но могат да бъдат свързани със следната проблематика:. Вижте повече. Завършилите успешно бакалавърската програма по информационна сигурност могат да работят като администратори по информационна сигурност в държавни и бизнес организации, в сектора за отбрана и сигурност, финанси и банково дело, в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за: социалните модели, организацията. Уъркшоп "Великденски яйца - традиция и иновации". Манифест на библиотеките в Европа г! Научете повече. Accessibility Help. Очакваме Ви.

Съдържание

Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, информационни пазари за традиционни и електронни продукти и услуги, нормативно-правни основи на информационното брокерство, математически основи на информационното брокерство, методи за обработка на данни и документи, системен анализ, основи на компютърните системи, програмиране, комуникационни технологии и мрежи, информационни системи, софтуерна ергономия, маркетинг, реклама, финансово-счетоводни операции, борси и борсова търговия, консултинг, фирмено управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт, информационен мениджмънт, бизнес психология.

Научноизследователски проект Външно финансиране Вътрешно финансиране. Дни на нематериалното културно наследство пред Столична библиотека, април - пл. Прием ОКС Бакалавър - редовно, задочно дистанционно обучение справочник , примерни тестове Университет по библиотекознание и инф. Квалификационна характеристика Културно-историческо наследство КИН Целта на обучението е студентите да създадат устойчиви компетенции по отношение на раз познаването на ключовите елементи на културно-историческото наследство; да се формират умения за работа в културни институции; да се изградят ценностни ориентири и естетически критерии за разпознаване на трайните тенденции в еволюцията на обществото и високите постижения на човешкия гений.

Заявките ще бъдат селектирани от Организационния комитет. Научни прояви Конференции Семинари. Магистър Редовно и задочно обучение Дистанционно обучение. Университет по библиотекознание и информационни технологии УниБИТ. Културно историческо наследство унибит поредното издание на Академичната работилница ще се срещнем с доц. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за международната и националната сигурност, контент мениджмънт системите, експерти по икономическа и техническа информация, за нейните политичес.

Студентите имат възможност да избират дисциплини съобразно своите интереси в областта на обектно ориентираното програмира. Манифест на библиотеките в Европа г.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Най-искрено се извиняваме и обещаваме в най-скоро време да поканим академика пак! Студентите получават общообразователна подготовка по математика, информатика, статистика, бизнес психология, философия, политология и др. Доктор Важна информация. Очаква се те да намерят приложение в разработването на програми за обучение за повишаване на институционалния капацитет в областта на културата; и програми за информираност и обучение за повишаване на капацитета на местните общности в областта на КН и културния туризъм, които ще се реализират с активното участие на местни културни институции — читалища, музеи, библиотеки.

Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, технически. Официалното връчване на дипломи В международен план науката за културно-историческото наследство Cultural Heritage Studies е научно поле на интензивни изследв.


Facebook
Twitter
Коментари
Емилияна 24.06.2019 в 16:45 Отговор

Полета на всяка страница : ляво - 17 мм, дясно — 17 мм, горно - 16 мм, долно - 16 мм.

Радмила 22.06.2019 в 12:48 Отговор

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на изследователския потенциал на млади учени — постдокторанти, докторанти, магистри и музейни специалисти.

Венера 27.06.2019 в 22:25 Отговор

Архивното наследство на Иван Богданов — разширяване на представите Библиосфера.

Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.