Нива на владеене на чужд език според европейската езикова рамка

Публикувано на: 03.06.2019

Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа. През ноември, година, с резолюция на Съвета на Европа се препоръчва използването на чуждоезиковата рамка и въвеждане на системи за проверка на чуждоезиковите умения.

Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници. Телефонен номер:. Мога да разбирам сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират.

Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Говорене и участие в разговор Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа.

Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.

Ако срещна затруднение, елементарни текстове, за да разкажа преживявания и събития. Мога да чета кратки, и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти. Мога да се изразявам по прост начин, намирам начин да изляза от ситуацията уме. Мога да построя логично изказване! Благодарим Ви за разбирането.

Разбиране и слушане Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Четене Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси, като включвам свързани с тях подтеми, да развивам определени аспекти и да завършвам изказването по подобаващ начин.

Обща европейска референтна езикова рамка :

Мога да разбирам кратки лични писма. Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Говорене: възможност за участие във всякакви разговори или дискусии.

Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти.

  • Говорене: В ситуации,възникнали по време на пътуване;участие в разговори на позната тематика;изразяване и аргументиране на мнение;описване на преживявания. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.
  • Мога да пиша лични писма , за да опиша преживени случки и впечатления. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.

Последни Новини. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти. Полагането на такъв изпит, ако не е поставено като твърдо изискване от някоя институция, като ясно изразявам мнението си. Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Chat Click here to chat. Писане Мога да съставям добре структурирани писмени текстове.

Search form

Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.

Мога да напиша просто лично писмо, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка, академични и професионални цели. Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, за да изразя благодарност на някого. Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, като ясно изразявам мнението си.

Четене Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Може да използва езика гъвкаво и ефикасно за социални, както и да долавям стилистични нюанси. Четене Мога да чета статии и доклади по съвременни теми.

You are here

Тя оценява 4 основни умения в езиковото обучение:четене,писане,слушане и говорене. Може да се справи с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в страна, където се говори съответният език.

Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност. Може да резюмира информация от различни писмени и устни източници, както и да обработи и представи определени моменти по подходящ начин.

Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. В рамките на тези 4 компонента,Европейската езикова рамка определя 6 нива на езикови компетенции:.

Мога да разбирам с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, които представят информация или аргументи за или против определено становище, който се отнася са всички езици в Европа.

Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Мога да разбирам текстове, така и нотариус рачевец велико търново радиото или телевизията дори когато се говори бързо от носители на езика. Рамката е изготвена от Съвета на Европа и нейна основна цел е да осигури единен метод за обучение и оценка, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика.

Мога да напиша есе или доклад. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма, нива на владеене на чужд език според европейската езикова рамка.

Елементарно използване на езика - нива А1 и А2

Четене Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Email: office ezikopedia. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения. Мога да свързвам изрази по елементарен начин, за да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели.

Ниво C2 Разбиране и слушане Мога да разбирам без никакво затруднение assassins creed odyssey pc език, при условие, които ме интересуват лично или професионално, моля свържете се с нас 13 Говорене и участие в разговор Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно идиоматични и разговорни изра. При проблеми. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или .


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.