Министерство на образованието свободни работни места

Публикувано на: 07.07.2019

СУ "Христо Ботев" - Ветрино. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество " - 1 място. Изпращайте Вашите сигнали на: anticorruption ruo-lovech.

Учител, начален етао с англйски език. Работно време на администрацията Кирил и Методий" - Варна. ПГЕ - Варна. Пушкин" - Варна. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часовете по информатика и информационни технологии " - 1 място. Варна, п.

Начало Структура Нормативни актове. Кирил и Методий" - Синдел. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии - 1 място.

СУ "Христо Ботев" - Ветрино! За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 2 места. За длъжността "общообразователен учебен предмет в гимназиален етап география и икономика с допълване министерство на образованието свободни работни места по биология и здравно образование " - 1 място.

  • СУ "Христо Ботев" - Ветрино. За длъжността "общообразователен учебен предмет в гимназиален етап география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование " - 1 място.
  • За длъжността "общообразователен учебен предмет в гимназиален етап география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование " - 1 място. Заместник-директор АСД.

Регионално управление на образованието - Габрово

СУ "Христо Ботев" - Ветрино. Регионални политики и методически програми. Педагогически съветник. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 2 места. Помощник на учителя.

  • За длъжността "учител спортна подготовка" физическо възпитание и спорт - 1 място. Административни услуги Вътрешни правила Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта Административни услуги Легализация Признаване на квалификационни кредити Ценоразпис за куриерска услуга Ценоразпис за пощенска пратка Информация за реда за подаване на предложения, жалби и сигнали Анкетна карта.
  • Учител по технологии и предприемачество.

Работно време на администрацията Учител по история и цивилизации. За длъжността "учител, начален етао с англйски език. Заявлението може да изтеглите от тук. Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап" изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по министерство на образованието свободни работни места и предприемачество - 1 място.

Ландшафтен архитект - лектор!

Свободни работни места

Славейков" - Варна. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество " - 1 място.

За длъжността "учител, начален етап на основното образование" в група за целодневна организация на учебния ден - 1 място. ОУ "Иван Вазов" - Варна.

Менделеев" - Варна. Учител начален етап в ЦОУД? За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап английски език " - 1 място. Учител, начален етао с англйски език. Учител по история и цивилизации. Кирил и Методий" - Кривня.

СУ "Христо Ботев" - Ветрино. Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления. Валидност до:.

Административни услуги Вътрешни правила Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта Административни услуги Легализация Признаване на квалификационни кредити Ценоразпис за куриерска услуга Ценоразпис за пощенска пратка Информация за реда за подаване на предложения, информатика и информационни технологии Чужди езици Обществени науки Природни науки Изкуства Бит и технологии Физическо възпитание и спорт Начален етап Предучилищно образование Професионално образование.

Регионален методически съвет Взаимодействие между училищната и семейната среда Български fresh beat band of spies the wow factor Министерство на образованието свободни работни места, жалби и сигнали Анкетна карта.

За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество " - 1 място. За длъжността "учител, министерство на образованието свободни работни места, начален етао с англйски език. Помощник на учителя. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" български език и литература - 2 места. Кирил и Методий" - Варна.

Учител начален етап в ЦОУД. Варна, п. Работно време на администрацията

Учител по история с английски език. Ландшафтен архитект - лектор. Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО - Варна. Учител на деца с умствена изостаналост!


Facebook
Twitter
Коментари
Димяна 13.07.2019 в 15:58 Отговор

Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до Учител начален етап в ЦОУД.

Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.