Минно геоложки университет задочно обучение

Публикувано на: 05.07.2019

Телефонен указател. В този етап се записват:.

Прием на бакалаври. Икономика на изкопаемите горива Код на специалността: [ анотация ]. Базова специалност Екология и опазване на околната среда-ЕООС Магистратури: Завършилите базовата специалност могат да продължат обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план. Участват в конкурсните изпити, провеждани от университета. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит матура по чужд език е сума от:.

Код на специалността: 17 - Редовно обучение; 47 - Задочно обучение [ анотация ]. МГУ "Св. Иван Рилски" е акредитиран с оценка 8,72 акредитацията е валидна доминно геоложки университет задочно обучение. МГУ организира и провежда конкурсния изпит по математика на 1 септември г.

За всички специалности състезателният бал катастрофа затвори прохода на републиката участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит матура по български език и литература е сума от: 1. Магистърски специалности Геологопроучвателен факултет - ГПФ.

Важни телефони. Сроковете за класиране и записване се обявяват на страницата на МГУ.

Изследване на линейна, квадратна, кубична, биквадратна и дробно-линейна функция. Добив на нерудни полезни изкопаеми Код на специалността: - Редовно обучение; - Задочно обучение [ анотация ]. Оценката от положен държавен зрелостен изпит матура по география, умножена по 2,00;. Максималният бал на кандидат-студент е 27, Единни европейски критерии за познанията по езици.

Правилни многоъгълници.

Управление на ресурси и производствени системи - УРПС. Код на специалността: 03 - Редовно обучение [ анотация ]. Зрителна острота сумарно под 1,6 на двете очи и по-малко от 0,6 на по-лошо виждащото око с поносима корекция; 4. Вносна бележка платежно нареждане на банка за платена такса за кандидатстване; 5. Екология и опазване на околната среда - ЕООС. За всички специалности от редовна форма на обучение състезателният бал за участие в класиране на кандидатите по чл, минно геоложки университет задочно обучение.

Сертификати

Лицата по ал. Код на специалността: 12 - Редовно обучение [ анотация ]. Код на специалността: 03 - Редовно обучение [ анотация ]. Кандидат-студентите по този член представят сертификат удостоверение , издаден от МОН.

Агранулоцитоза, тромбопения и апластична анемия;? Те се състезават и участват в класиране под този входящ номер. За съответните специалности от редовна форма на обучение състезателният бал за участие в класиране на кандидатите по чл.

Заявление-декларация от кандидатстудентския справочник на МГУ Приложение 2. При подаване на документи кандидатстващият заплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.

Чужденци, които: 1. Механизация на добива и транспорта на минерални суровини Код на специалността: - Редовно обучение; - Задочно обучение [ анотация ]. Показателни уравнения, неравенства и системи.

Те се класират с най-високия получен състезателен бал според изискванията на чл. Признато придобито висше образование в чуждестранни висши училища.

  • Такси и банкова сметка на МГУ.
  • Такси и банкова сметка на МГУ.
  • Код на специалността: 17 - Редовно обучение; 47 - Задочно обучение [ анотация ].
  • Условията по т.

Бюра за прием на документи. Смущения в адаптацията - вродени и придобити; 3. Диплома за завършено средно образование и копие pdf to word converter software free нея; 3. Управление качеството на водите Код на специалността: - Редовно обучение; - Задочно обучение [ анотация ], минно геоложки университет задочно обучение.

Как се кандидатства в МГУ. Ъгли между две прави, права и равнина? Пет снимки паспортен формат. Параметрични системи: изследване на решенията. МГУ "Св.

Оценката от положен държавен зрелостен изпит матура по география, умножена по 2,00; 2. Некомпенсирани повреди и заболявания на опорно-двигателния апарат, на крайниците и трупа; 2. Условията по т.

Вписан и описан четириъгълник. В този етап се записват: 1. Инженерна геология Код на специалността: - Редовно обучение [ анотация ]. Кодове на специалностите.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 nn-nail.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.